Hur anmäler jag mig?

Ja men det är jätteenkelt att anmäla dig till RMT's funktionärsdatabas! Företrädesvis anmäler dig här nedan alternativt tar du kontakt med SMK Sundsvall eller någon på Mittsverigebanan så fixar vi det.

Du komittar dig inte till något genom att anmäla dig här men vi hoppas och tror att du kommer delta på minst ett men helst flera event.