Är det säkert att vara funktionär?

Absolut! Inom motorsport så är arbetet med säkerhet för förare, funktionärer och "tredje man" allra högst på dagordningen. Det innebär till exempel att banposteringarna är placerade och byggda på ett sådant vis att även om det skulle ske en olycka mitt framför så är man väl skyddad. Och detta är inte något engångsarbete, löpande görs riskanalyser av både banägare, arrangörer och FIA/Svenska Bilsportsförbundet vilket gör att vi hela tiden arbetar med att ytterligare förbättra säkerheten.

Sedan får man som funktionär dels grundläggande, generell utbildning (licenskurs) i vad jobbet som funktionär innebär, årlig uppdaterings-utbildning och sedan utifrån vilka funktioner man kommer arbeta med, mer specifik utbildning inom just dessa områden.

Har man en roll där man befinner sig på banan/sträckan eller runt fordonen har man dessutom utrustning för det, allt från varselvästar till brandställ a' la räddningstjänsten. 

Självklart är också alla funktionärer försäkrade via arrangören av eventet vilket är en trygghet om något mot all förmodan skulle inträffa. Och för att vara tydlig, det är 100 gånger vanligare att man behöver hjälp med att man blivit solbränd eller fått en sticka i fingret än att man skulle råka ut för något utifrån sinn roll som funktionär