Vad får jag för utbildning?

Alla som är nya som funktionärer får en generell grundutbildning innan ni gör ditt första uppdrag, har du redan jobbat som funktionär så behöver du inte grundutbildningen utan förutsätts ha de nödvändiga kunskaperna (man får dock gärna delta om man vill). Vi kommer också hålla årliga uppdaterings-utbildningar för att man inte skall glömma bort grunderna och inte minst för att uppdatera alla på eventuellt nya regler och rutiner. 

Dessutom kommer alla som behöver få en anpassad utbildning utifrån de områden man kommer jobba inom, t.ex. brandutbildning för räddningspersonal (HLR-utbildning är dock något vi kör för alla varje år). Se nedan för utbildningsmaterial.

Självklart kommer vi också hålla licensutbildning under SBF som gör att man kan vara funktionär på alla olika typer av tävlingar under SBF's paraply. Här kan du både bredda dig och inte minst uppgradera din befintliga licens.      

Men den viktigaste utbildningen får man dock genom erfarenhet och rutin och den får du framförallt genom att vara med på så många event som möjligt och i början gå bredvid en mer erfaren funktionär. Det viktigaste för att utvecklas som funktionär (och mycket annat) är - learning by doing

I de fall vi inte själva har kunskapen inom ett specifikt område så samarbetar vi med externa utbildare, bland annat inom sjukvård, brand etc.