Funktionärsregister

Här finns funktionärsregistret med uppgift om Namn, e-post, telefon, vilken eller vilka funktioner man jobbar med samt licens-typ

Obs!, kommer endast vara öppen för funktionärer