RMT - Racing Marshal Team

"Inte en enda tävling kommer kunna genomföras utan våra funktionärer!"


Anmäl dig som funktionär till Mittsverige Motorsportdag 1/5, Drifting-SM 31/5 - 2/6,  NE1 4/5, Porsche Sports Cup 24 - 25/5, MidSweden Race Weekend 13 - 14/7, och mer!

RMT, Racing Marshal Team är en mycket viktig del i SMK Sundsvalls organisation och är ett resultat av ett samarbete mellan SMK och Mittsverigebanan med syftet att lyfta fram, organisera och vidareutbilda våra funktionärer och samtidigt samordna arbetet mellan olika motorsportgrenar, event och arenor. 

Vi är alla väl medvetna om vilken extremt viktig kugge funktionärer är inom motorsport och vi vill därför med RMT öka fokuset på alla som engagerar sig i funktionärsarbetet och möjliggör för oss att arrangera säkra och roliga event


Partners